مرورگر شما به‌روز نیست یا JavaScript در آن غیرفعال است.

لطفا از آخرین نسخه‌ی مرورگر کروم (Chrome) استفاده کنید.

کارگردان‌ها

۲۳ فیلم
Steven Spielberg

Steven Spielberg

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۲۲ فیلم
Ridley Scott

Ridley Scott

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۲۰ فیلم
Woody Allen

Woody Allen

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۷ فیلم
Martin Scorsese

Martin Scorsese

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۶ فیلم
Steven Soderbergh

Steven Soderbergh

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۴ فیلم
Ethan Coen

Ethan Coen

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۴ فیلم
Joel Coen

Joel Coen

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۴ فیلم
Ron Howard

Ron Howard

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۳ فیلم
David Fincher

David Fincher

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۳ فیلم
Michael Bay

Michael Bay

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۳ فیلم
Billy Wilder

Billy Wilder

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۳ فیلم
Tim Burton

Tim Burton

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۲ فیلم
Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۲ فیلم
Stanley Kubrick

Stanley Kubrick

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۲ فیلم
Wes Anderson

Wes Anderson

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۲ فیلم
Christopher Nolan

Christopher Nolan

 • سن: 54
 • تاریخ تولد: 1970-07-30
 • محل تولد: London, England, UK
۱۲ فیلم
Clint Eastwood

Clint Eastwood

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۲ فیلم
Guy Ritchie

Guy Ritchie

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۲ فیلم
M. Night Shyamalan

M. Night Shyamalan

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۱ فیلم
Ingmar Bergman

Ingmar Bergman

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۱ فیلم
Robert Zemeckis

Robert Zemeckis

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۱ فیلم
Sam Raimi

Sam Raimi

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۱ فیلم
Frederick E.O. Toye

Frederick E.O. Toye

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---
۱۱ فیلم
Quentin Tarantino

Quentin Tarantino

 • سن: ---
 • تاریخ تولد: ---
 • محل تولد: ---